Ana Sayfa > Biz Kimiz?  · 

Ortaklaşa paylaştığımız ve dolayısıyla bizi birleştiren noktalar özellikle şunlardır:


1. İsa Mesih'e olan imanımız

  • İsa Mesih'in insanlığı kurtarmak için Tanrı'nın huzurundan çıkıp bakire Meryem'in rahminde insan bedenini aldığına inanıyoruz.
  • İsa Mesih'in bu yeryüzünde sürdürdüğü bütün yaşamı boyunca tek günahsız kalan kişi olduğuna ve dolayısıyla günah konusunda bize yardım edebilecek tek kişi yine O olduğuna inanıyoruz.
  • İsa Mesih'in bütün sözleri, yaşantısı ve kimliği, kısacası bütün varlığı Tanrı sıfatlarını taşıdığına, yani ezelden beri Tanrı'nın bütün doluluğu O'nda bulunduğuna inanıyoruz.
  • İsa Mesih'in ancak 3 1/2 yıl süren hizmetinin sonucunda bütün dünyanın günahlarını bağışlatan kurban olarak çarmıha gerilerek öldüğüne ve gömüldüğüne inanıyoruz.
  • Mezarda kalmayıp öldükten sonra üçüncü günde dirildiğine ve artık diri olarak Tanrı'nın sağında bulunduğuna inanıyoruz.
  • Diri Rab olduğu için İsa Mesih'in, kendisine imanla bağlanan herkese, yeni, kutsal ve son bulmayan yaşamı sağlayıp Tanrıy'la barıştırdığına inanıyoruz, şöyle ki, bu kişi artık Tanrı tarafından kabul edildiğine ve Cennet'e gireceğine emin olabilir.
  • İsa Mesih'in, o anda yaşayan insanları yargılamak ve hak ve barışı sağlamak üzere egemenliğini kurmak için pek yakında yeryüzüne tekrar geleceğine inanıyoruz

2. Berlin'de oturmamız

Topluluğumuza bağlı olan herkes Berlin'de ikamet ediyor

3. Türkçe dili konuşan kimseler olup diğer Türkçe konuşanlara hizmet etmek istememiz

  • Aramızda milliyet ayrımını yapmadan herkesi memleketine, ırkına ve kültürüne bakmaksızın kabul ediyoruz
  • Toplantılarımızı Türkçe diliyle düzenleyip başka dillere tercüme gerektiği kalitede sağlayamadığımız için gelenlerin Türkçe konuşabilmelerine sağlık veriyoruz.
  • Amacımız Berlin'de yaşayan Türkçe konuşanlara hizmet etmektir, yani Rab'den aldığımız bu yüce değerleri diğer Türkçe konuşanlarla paylaşıp herkese Rab'bin sevgisiyle yaklaşmak.